Plosina-zeriav.sk SKEN
AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM
AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM
  
PLOŠINA NA PRENÁJOM-TELESKOPICKÁ PLOŠINA-AUTOPLOŠINA NA PRENÁJOM-PRENÁJOM AUTOPLOŠINY NITRA-PLOŠINA NA PRENÁJOM-PRENÁJOM-AUTOPLOŠINY-BAUIMPEX-IMISTAV-MONTZNA-PLOŠINA-AUTO-PLOŠINY-ŽERIAV-PRENÁJOM-NITRA-BRATISLAVA-TATRY-POPRAD-L.MIKULÁŠ-RUŹOMBEROK-TOPOĽČANY-KOMÁRNO-ZVOLEN-B.BYSTRICA-ŠALA-ŠTÚROVO-ZL.MORAVCE-VRÁBLE-Prenájom autoplošiny Nitra, Montážna a manipulačná plošina, výškové práce,
 
 
AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM
 
Nechajte sa vyniesť do malých a stredných výšok pracovnou plošinou.
Potrebujete k Vašej práci plošinu?  Prenajmite alebo kúpte si najmodernejšiu teleskopickú pracovnú plošinu CELA.
 Zabezpečujeme prenájom a predaj plošín CELA. S dosahom CELA 21, 22, 24, 25, 28 a 30 metrov.
 
Záujemci o kúpu žiadajte o vypracovanie ponuky na: impex@iminitra.sk
Záujemci o prenájom kontaktujte nás cez formulár: DOPYT a OBJEDNÁVKY alebo 0905 347 478
 
PLOŠINA-NITRA-AUTOPLOŠINA-NA PRENÁJOM-BA-TN-POPRAD-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROKPLOŠINA-NITRA-AUTOPLOŠINA-NA PRENÁJOM-BA-TN-POPRAD-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROKPLOŠINA-NITRA-AUTOPLOŠINA-NA PRENÁJOM-BA-TN-POPRAD-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROK
 
AUTOPLOŠINA-NITRA-TATRY-POPRAD  AUTOPLOŠINA-NITRA-TATRY-POPRAD  AUTOPLOŠINA-NITRA-TATRY-POPRAD
    

Poskytujeme prenájom najmodernejšej teleskopickej montážnej plošiny s kvalifikovanou obsluhou.

Teleskopickú plošinu je možné používať aj v uzavretých priestoroch má vlastný elektromotor napájaný z bežnej zásuvky 230 Voltov.  

Pohon 4x4 vyniká dobrými jazdnými vlastnosťami v teréne.  

Montážna plošina je pristavená na miesto určenia zákazníka s kvalifikovanou obsluhou.

Pracovné plošiny poskytujeme za priaznivé ceny, ktoré sa v prípade dlhodobého prenájmu individuálne upravujú priamo pre daného zákazníka.  

Pomocou vysokozdvižnej plošiny dokážete jednoducho realizovať množstvo náročných výškových prác.  

Malé rozmery podvozku Mitsubishi Canter Fuso 4x4 a Nisan Cabstar 4x2 nie sú vyžšie ako 2400 mm a tak umožňujú manipuláciu v obmedzených priestoroch a prejazdy pod nízke podchody a brány.

Plošiny sa dostanú pod terén až mínus 7 metrov, čo znamená dobrý prístup pod mosty, pivnice, prístavy atď...

 

AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-NITRA-LIPTOV-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROK-BRATISLAVA-TRNAVA-TOPOĽČANY-KOMÁRNO-N.ZÁMKY AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-NITRA-LIPTOV-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROK-BRATISLAVA-TRNAVA-TOPOĽČANY-KOMÁRNO-N.ZÁMKY

  

DT30 s podvozkom Mitsubishi Canter Fuso 4x4               DT24 s podvozkom Nisan Cabstar 4x2 

Výborná priechodnosť v teréne-pohon 4x4                                          Pohon 4x2
Maximálna pracovná výška 30 metrov                                                 Maximálna pracovná výška 24 metrov
Bočný dosah ramena až 15,5 metra                                                    Bočný dosah ramena až 12 metrov
Dosah ramena pod úroveň terénu -7 metrov                                       Dosah ramena pod úroveň terénu -5 metrov
Šírka koša 1,8 metra                                                                            Šírka koša 1,4 metra
Nosnosť koša 250 kg                                                                           Nosnosť koša 200 kg
Posádka koša 2 osoby                                                                         Posádka koša 2 osoby
Po odmontovaí koša slúži ako žeriav s nosnosťou háku 290 kg         Po odmontovaí koša slúži ako žeriav s nosnosťou háku 250 kg
230 Voltov dotiahnutých do koša                                                         230 Voltov dotiahnutých do koša
Potrubie na vzduch a vodu dotiahnuté do koša                                   Potrubie na vzduch a vodu dotiahnuté do koša
Diaľkové ovládanie kábel 5 metrov                                                      Diaľkové ovládanie kábel 5 metrov
Práce v uzavretých priestoroch napájanie plošiny 230 Voltami           Práce v uzavretých priestoroch napájanie plošiny 230 Voltami
Prejazd pod nízke podchody a brány výška max. 2350 mm                Prejazd pod nízke podchody a brány výška max. 2070 mm

 

AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-TOPOLČANY-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-NITRA-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA PRENÁJOM

 

Potrebujete k Vašej práci plošinu? Ak nechcete investovať veľké peniaze, prenajmite si našu s odbornou obsluhou.

 

Poskytujeme prenájom vysokozdvižnej montážnej plošiny s kvalifikovanou obsluhou. Montážna plošina je pristavená na miesto určenia zákazníka s kvalifikovanou obsluhou. Všetky pracovné plošiny v našej ponuke poskytujeme za priaznivé ceny, ktoré sa v prípade dlhodobého prenájmu individuálne upravujú priamo pre daného zákazníka. Pomocou vysokozdvižnej plošiny dokážete jednoducho realizovať množstvo náročných výškových prác. Malé rozmery podvozku so zloženou plošinou Mitsubishi Canter Fuso 4x4 s výškou 2350 mm a Nisan Cabstar 4x2 s výškou 2070 mm tak umožňujú manipuláciu v obmedzených priestoroch a prejazdy pod nízke podchody a brány. Aj na zle prístupných miestach sa vám môže pracovať pohodlne a bezpečne. Nechajte sa vyniesť do malých a stredných výšok pracovnou plošinou. Všetky naše modely majú v koši zásuvku na elektrinu 230V a tiež tlakové potrubie pre vodu či vzduch takto je možné používať v koši vzduchové a elektrické náradie a tiež cistiace tlakové náradie. Jednoduché ovládanie pohybu z pracovného koša je samozrejmosťou. Naše plošiny navyše majú daľšiu špeciálnu funkciu a to je mínusový dosah, čiže dosah pod úroveň terénu mínus 5 až 7 metrov. Takisto majú alternatívny elektropohon na bežných 230V čo je výhoda v uzavretých priestoroch, halách, skladoch atď... Mitsubishi Fuso s pohonom všetkých kolies 4x4 má vynikajúcu prejazdnosť v ťažšom teréne. Veľkou výhodou našich plošín je možnosť rýchlospojkovej demontáže koša a následnej montáže háku. Pološina sa za niekoľko minút zmení na žeriav s nosnosťou od 250 do 390 kg.

 

AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-NITRA-LIPTOV-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROK-BRATISLAVA-TRNAVA-TOPOĽČANY-KOMÁRNO-N.ZÁMKY-B.BYSTRICA-ZVOLEN-ZIAR AUTOPLOŠINA-PLOŠINA-NA PRENÁJOM-NITRA-LIPTOV-TATRY-L.MIKULÁŠ-RUŽOMBEROK-BRATISLAVA-TRNAVA-TOPOĽČANY-KOMÁRNO-N.ZÁMKY-B.BYSTRICA-ZVOLEN-ZIAR

 

Naše teleskopické monážne plošiny májú skutočne rôznorodé a efektívne využitie:

 

Montáž, demontáž údržba a opravy:

lepenie reklám, montáž reklamných konštrukcií a veľkoplošných reklám na bilbordoch

bleskozvodov, dopravného značenia, balkónových zábradlí, okien, parapetov, žalúzií

kovových konštrukcií a klampiarskych prvkov, potrubí vo výškach

reklamných predmetov, klimatizácií, kamerových systémov a rozvodov

obkladových systémov

údržba a opravy verejného osvetlenia

elektroinštalačné práce

vianočnej a slávnostnej výzdoby

nátery rôznych výškových konštrukcií, potrubí, stožiarov, mostov, striech

nátery fasád , hál, konštrukcií  

striekanie, obnova loga spoločností na fasáde

zateplenie časti budov vo výškach, škárovanie panelov

oprava opadanej a porušenej omietky, zateplenia a plechových plášťov na fasáde

zasklievanie okien vo výškach, tmelenie okien a ich zateplenie

zámočnícke, zváračské, kúrenárske práce vo výškach

všetky práce vo výškach pri rôznych stavebných prácach

žeriavom vykládka materiálu na strechy do 390 kg

 

Filmovanie a fotenie:

filmovanie automobilových a motokrosových pretekov atď...

fotenie prírody, zvierat, vtáctva atď...

 

Čistiace a upratovacie práce:

umývanie okien, presklených a silikónových fasád hotelov a iných budov

čistenie odkvapových žľabov

odstraňovanie nebezpečných námraz, ľadu a snehu zo striech

čistenie historických a komerčných budov od vtáčieho trusu

prierez a orez stromov aj v teréne

  

 BAUIMPEX-IMI-AUTOPLOŠINA-PLOŠINA NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA NA PRENÁJOM-LEVICE-VRÁBLE-B.BYSTRICA-ZVOLEN-TOPOĽČANY-ZL.MORAVCE-PARTIZÁNSKE-ZÁPADNÉ-SLOVENSKO BAUIMPEX-IMI-AUTOPLOŠINA-PLOŠINA NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA NA PRENÁJOM-LEVICE-VRÁBLE-B.BYSTRICA-ZVOLEN-TOPOĽČANY-ZL.MORAVCE-PARTIZÁNSKE-ZÁPADNÉ-SLOVENSKO

Dôvodov, prečo by ste mali zvoliť prenájom autoplošiny práve od nás je viac, ale spomeňme tie najdôležitejšie.

 

Predovšetkým preto, že máme férovú cenovú politiku.

Naši vodiči sú profesionálne vyškolení a denne jazdia na prenájmy všetkého druhu.

Mimo cien ponúkame najmodernejšou a najpokrokovejšou technológiou autoplošín s výnimočnými funkciami.

Disponujeme modernejším vozovým parkom autoplošiny, než ktokoľvek iný.

Kladieme dôraz na profesionalitu, váš komfort a bezpečnosť práce!

Autoplošiny možné využiť ako žeriav s nosnosťou bremena do 250kg a 290kg.

Závesný hák je potrebné objednať vopred.

Auto plošiny pravidelne servisujeme a všetky naše vozidlá sú vo vynikajúcom technickom stave.

Ceny sú uvedené bez DPH 20%. 

Presnú cenu prenájmu vrátane ceny dopravy si môžete pohodlne a transparentne vypočítať podľa nášho cenníka.

Pre objednanie nás prosím kontaktujte cez formulár DOPYT a OBJEDNÁVKY

Telefonicky na čísle 0905 347 478 alebo pomocou e-mailu imistav@imistav.sk 

BAUIMPEX-IMI-AUTOPLOŠINA-PLOŠINA NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA NA PRENÁJOM-LEVICE-VRÁBLE-B.BYSTRICA-ZVOLEN-TOPOĽČANY-ZL.MORAVCE-PARTIZÁNSKE-ZÁPADNÉ-SLOVENSKO BAUIMPEX-IMI-AUTOPLOŠINA-PLOŠINA NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA NA PRENÁJOM-LEVICE-VRÁBLE-B.BYSTRICA-ZVOLEN-TOPOĽČANY-ZL.MORAVCE-PARTIZÁNSKE-ZÁPADNÉ-SLOVENSKO

Prečo sa oplatí prenajať plošinu?

 

Stavba lešenia zaberá zbytočne veľa času. Plošinu môžete mať pristavanú už zajtra a jej rozloženie trvá iba niekoľko málo minút.

Balansovanie vo výškach je nebezpečné. Montážne a pracovné plošiny ponúkajú kvalitné istenie, ktoré minimalizuje riziko  pádu.

Posúvanie rebríkov zdržiava od práce a navyše môžete spadnúť. S montážnou plošinou sú výškové práce vždy bezpečné a efektívne.

Používanie horolezeckého vybavenia vyžaduje skúsenosti, silu a obratnosť. Z plošiny je práca vo výškach oveľa pohodlnejšia a menej namáhavá.Prečo sú naše plošiny obľúbené?

 

Máme moderný vozový park - všetky plošiny sú z roku 2016

Naše plošiny bez problémov prejdú úzkymi vjazdmi a uličkami s nízkou prejazdnou výškou (2070 mm)

Vďaka vysokému dosahu sa ľahko dostanete, kam potrebujete

Môžete vojsť aj na povrchy, ktoré by ťažká technika poškodila (do 3,5 tony)

K práci s plošinou nepotrebujete žiadne špeciálne oprávnenie

Vďaka rotácii o 360º vás nebude pri práci nič obmedzovať

Za prenájom platíte férové ceny

Ovládanie plošiny si osvojíte behom krátkej chvíľky

BAUIMPEX-IMI-AUTOPLOŠINA-PLOŠINA NA PRENÁJOM-MONTÁŽNA-TELESKOPICKÁ-VYSOKOZDVIŽNÁ-PRACOVNÁ-AUTOMOBILOVÁ-BRATISLAVA-NITRA-KOMÁRNO-ŠTÚROVO-LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ-TATRY-CELA DT24-CELA DT30- PRENAJOM-PLOSINY-PRENÁJOM VYSOKOZDVIŽNEJ PLOŠINY-PLOŠINA NA PRENÁJOM-LEVICE-VRÁBLE-B.BYSTRICA-ZVOLEN-TOPOĽČANY-ZL.MORAVCE-PARTIZÁNSKE-ZÁPADNÉ-SLOVENSKO

 

IMISTAV
Nitra
IČO: 11758414
IČDPH: SK1020385795
Mobil: 0905 347 478
E-mail: imistav@imistav.sk
© 2014 - 2015 IMISTAV.sk. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife.